Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů je realizována dle příslušných právních předpisů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem našich webových stránek jsou společností simplebiotix s.r.o., IČO: 05460361, sídlem: Podhořská 757/21, 184 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264005 („SIMPLEBIOTIX“) shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu zejména se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. a rovněž také od května 2018 dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané General data protection regulation („GDPR“).
 2. Evidujeme váš zájem o námi prodávané zboží, pro tyto účely si od vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k danému účelu (prodej a koupě zboží – kupní smlouva). Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat (šifrování, přístup do administrace oprávněnými osobami atd.). Sběr osobních údajů probíhá přímo od vás (vyplníte formulář) a/nebo automaticky.
 3. Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od doručení vaší žádosti, kterou prosím směřujte na naši poštovní adresu simplebiotix s.r.o., Podhořská 757/21, 184 00 Praha 8) nebo na email info@simplebiotix.cz. Dovolujeme si upozornit, že výmaz vašich dat je možno učinit pouze v případě, že k archivaci dat nejsou jiné důvody dané zákonem.
 4. Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a adresy bydliště / doručovací adresy mohou být v případě prodeje zboží a jeho dopravy zasilatelskou službou předávány obchodní společnosti PPL CZ, s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany - Jažlovice, IČO: 25194798 nebo společnosti Zásilkovna s.r.o, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, IČO: 28408306.
 5. Shromažďovaná data:
  a)Odeslání dotazu či poptávky na kontaktování za účelem informování zákazníka;
  b)Osobní údaje zákazníků, kteří hodlají uzavřít se SIMPLEBIOTIX kupní smlouvu;
  c) Osobní údaj – jméno a příjmení, trvalé bydliště, telefonní číslo, e-mail, obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo;
  d) Získání osobního údaje - od subjektu;
  e) Účel - kontaktní informace, využitelné pro uživatelskou podporu, případně vznik smluvního vztahu;
  f) Informace o zpracování – Osobní údaje jsou zpracovávány podle článku 6 odst. 1 GDPR, neboť byly poskytnuty na základě zájmu subjektu o koupi od společnosti SIMPLEBIOTIX prodávaného zboží (uzavření kupní smlouvy) a to jak prostřednictvím e-shopu.
 1. Osobní údaje získávané automaticky:
  a) Webový server simplebiotix.cz automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány vlastními logy www serveru a přes Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené na stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na www stránku přistupováno. SIMPLEBIOTIX používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci webu;
  b) Údaje pro reklamní systémy - nepoužíváme žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran;
  c) Ukládání dat na počítač uživatele. V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit (Cookies).
 1. Zabezpečení osobních údajů - pro přenos dat využíváme výhradně zabezpečené připojení s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána v zabezpečené databázi a na cloudu. Cloudové služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři (Google). Omezení přístupu, používáme blokování přístupu do administrace dle IP adres, pravidelně měníme přístupové údaje, hesla jsou hashované.
 1. SIMPLEBIOTIX (Správce) odpovídá za dodržování povinností kladených obecným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností stanovených obecným nařízením. Každý správce by si měl ověřit, v jakém rozsahu na něj obecné nařízení dopadne, zejména pokud jde o nové povinnosti založené na přístupu na riziku (např. může dopadat povinnost jmenovat pověřence, posoudit vliv na ochranu osobních údajů).
 1. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje dle pokynů a potřeb správců. Patří mezi ně webmaster, poskytovatel webhostingových služeb. Mezi zpracovatelem a správcem existuje smluvní vztah.
 1. Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů: Lukáš Jusko, +420603840139, info@simplebiotix.cz.
 1. Dle interní analýzy nemá SIMPLEBIOTIX povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 GDPR). Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá statutární orgán SIMPLEBIOTIX.
 1. SIMPLEBIOTIX bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
 1. SIMPLEBIOTIX (Správce) a případně též třetí osoby – zpracovatelé a třetí osoby uvedené shora, které poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.
 2. V souvislosti s ochranou osobních údajů má subjekt údajů:
  a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  b) právo osobní údaje opravit či doplnit;
  c) právo požadovat omezení zpracování;
  d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  e) právo požadovat přenesení údajů;
  f) právo na přístup k osobním údajům;
  g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
  i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v GDPR;
  j) právo podat žádost o přenositelnost údajů.
 3. Pokud chcete požádat o přenos svých údajů, vznést námitku, odvolat souhlas, podat žádost o odstranění osobních údajů (právo být zapomenut) nebo pokud chcete kompletně vymazat svoje data z našich databází, kontaktujte nás na info@simplebiotix.cz
Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.