Poučení spotřebitele

Sdělení před uzavřením smlouvy

 

1.         Prodávající 

Firma:                  simplebiotix s.r.o.
Sídlo:                   Podhořská 757/21, 184 00 Praha 8
IČ:                         054 60 361
zápis v OR:       Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 264005
tel.:                     +420 777 150 678
e-mail:                 info@simplebiotix.cz
www:                   www.simplebiotix.cz 

 

2.         Obecné informace

a)     Předmětem koupě je doplněk stravy simplebiotix kůra na 30 dní.

b)     Cena předmětu koupě je stanovena dle platného ceníku Prodávajícího, není-li Kupujícímu (spotřebiteli) poskytnuta v konkrétním případě Prodávajícím cena akční (výhodnější). Cena za předmět koupě je stanovena jako cena konečná.

c)     Způsob platby je v hotovosti při převzetí nebo bankovním převodem (proti faktuře) dle konkrétní dohody Prodávajícího a Kupujícího (spotřebitele).

d)     Předmět koupě může být dodán doručením prostřednictvím poštovního doručovatele, osobním převzetím Kupujícím od Prodávajícího na předem dohodnutém místě.

e)     Náklady na dodání předmětu koupě dle písm. d) budou Kupujícímu Prodávajícím účtovány dle platného ceníku Prodávajícího. 

 

3.         Práva Kupujícího (spotřebitele) 

a)     Práva vznikající z vadného plnění, práva ze záruky či další podmínky pro uplatnění těchto práv Kupujícím vůči Prodávajícímu jsou stanoveny ve všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího.

b)     Kupující (spotřebitel)má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím mimo jeho prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku ve lhůtě
14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě, a to bez udání důvodu, s výjimkami uvedenými v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zejména v jeho odstavci g), dle něhož nemůže Kupující (spotřebitel) odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Uvedená lhůta k odstoupení od smlouvy počíná dnem následujícím po převzetí předmětu koupě.

c)     Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě dle písm. b) je Kupující (spotřebitel) povinen o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným na adresu jeho sídla uvedené v záhlavíprostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo prostřednictvím e-mailu, nejlépe opatřeného uznávaným elektronickým podpisem dle zvláštních právních předpisů.

d)     Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle písm. c) není Kupující (spotřebitel) povinen využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

e)     Lhůta k odstoupení od smlouvy dle písm. b) je zachována, pokud spotřebitel před uplynutím této lhůty odešle odstoupení od smlouvy adresované Prodávajícímu.

f)      V případě využití práva na odstoupení od smlouvy nese Kupující (spotřebitel) náklady spojené s vrácením předmětu koupě Prodávajícímu.

g)     V případě Kupujícího (spotřebitele) je možné případné spory vyplývající ze smlouvy mimosoudně řešit před Českou obchodní inspekcí, sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.

 

 

 

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.